Rum til leg – en legende workshop

“Rum til leg” tager afsæt i den praksisnære viden deltagerne kommer med. De konkrete erfaringer og iagttagelser danner afsæt for at skabe forandringer i det fysiske rum. Forandringer der også kan understøtte nye arbejdsgange og vaner. Der arbejdes eksempelvis med oplevelsen af lys, lyd, farver, materialer og stoflighed. Workshoppen vil være en kombination af individuel fordybelse og samspil i mindre grupper.

På Workshoppen ”Rum til leg” på VIA, UC 6 april 2019 deltog 51 primært pædagoger, pædagogiske ledere og pædagogmedhjælper. De mange konkrete erfaringer og iagttagelser hentet fra praksis gør materialet oplagt, som afsæt for forandring af dagtilbuddets rammer.

Workshop på

Idrætskonference for VIA UC og DIFs certificerede Idrætsinstitutioner og Idrætsdagplejere 0-6 årige.

Konferencen var en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske oplæg i plenum og mindre workshops.