Skolens rum i bevægelse

”Skolens rum i bevægelse” skaber en bred vifte af bevægelsesmiljøer i de eksisterende rammer. Med stedspecifikke løsninger, gentænkes de uudnyttede gange, gennemgangsrum, trapper og uderum. I samspil fx med skolens ledelse, lærere, pædagoger og elever skabes nye miljøer, der kan inspirere fagligt, give plads til bevægelse med høj puls, og til
stille fordybelse. Oplægget giver konkrete eksempler på hvordan skolen med få midler og enkle greb, kan skabe nye brugbare læringsrum.

”Leg er for mig meget mere end specifikke aktiviteter hos børn i bestemte aldersgrupper – jeg ser den som intet mindre end menneskets foretrukne tilstandsform. Læring handler først og fremmest om at skabe perspektivrige og nydelsesfulde processer for børn og voksne – og om at skabe rammer, hvor de både kan føle sig fri og føle sig hjemme.”

Hans Henrik Knoop

Psykolog og lektor ved Danmarks Pædagogisk Universitet.