Krop, Bevægelse og Rumlighed

”Krop, Bevægelse og Rumlighed” skaber mere plads til bevægelse for børnene i dagtilbuddet.

Udgangspunktet er forandring af ofte meget ens stuer til en mere alsidig indretning, hvor børnene både har plads til fordybelse og høj aktivitet.

I foredraget beskriver Stinne hvordan der kan skabes forandring i de eksisterende rammer og skaber derved størst mulig forandring med mindst mulige udgifter til etablering. De nye indretningsforslag skal fremme børns sundhed, udvikling og læring.

“”De fleste børn deltager med entusiasme i forskellige bevægelsesaktiviteter og iscenesættelser, og børnenes motiverede deltagelse vil blive øget når rum og rammer også giver mulighed for at børene kan udforske egne bevægelser og væremåder. Krop imiterer krop – hvor og hvordan det foregår afhænger meget af de rum og rammer børn bevæger sig i, i den pædagogiske praksis.”

Grethe Sandholm

Lektor, Master i læreprocesser