Bevægelse og Rumlighed

”Bevægelse og Rumlighed” skitserer forandringerne i skolers fysiske ramme med henblik på at skabe bedre rum til bevægelse.

Begrebet bevægelse ses som en bred vifte af aktiviteter og miljøer, der favner spændet mellem fire grundbegreber, faglig/formel og spontan bevægelse, højere og lavere puls. I foredraget fortæller Stinne om konkrete løsninger på skoler og hvordan skolen med en stedspecifik helhedsplan kan forandre de fysiske rammer i takt med økonomi og ressourcer. Nærhed, rumlighed, sanselighed og alsidighed er vigtige begreber i processen.

”Leg er for mig meget mere end specifikke aktiviteter hos børn i bestemte aldersgrupper – jeg ser den som intet mindre end menneskets foretrukne tilstandsform. Læring handler først og fremmest om at skabe perspektivrige og nydelsesfulde processer for børn og voksne – og om at skabe rammer, hvor de både kan føle sig fri og føle sig hjemme.”

Hans Henrik Knoop

Psykolog og lektor ved Danmarks Pædagogisk Universitet.