Foredrag

Foredrag kan være faglige indspark fx i undervisning eller som inspiration til en kommende proces.
Oplæg om nutidens børns legebetingelser og forandring af de fysiske rammer kunne være bud aktuelle emner.

Krop, Bevægelse og Rumlighed

I foredraget om “Krop, Bevægelse og Rumlighed” fortæller arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre om hvordan I kan skabe plads til mere bevægelse i dagtilbuddet.

Bevægelse og Rumlighed

I foredraget om “Bevægelse og Rumlighed”
fortæller arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre
om hvordan I kan skabe forandringer i skolers
fysiske rammer med henblik på at skabe
bedre rum til bevægelse.

Lysets arkitektur

I foredraget om “Lysets arkitektur” fortæller
arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre om
hvordan lyset og arkitekturen går hånd i hånd.