Foredrag

Foredrag kan være faglige indspark fx i undervisning eller som inspiration til en kommende proces.
Oplæg om nutidens børns legebetingelser og forandring af de fysiske rammer kunne være bud aktuelle emner.

Rum til leg

I foredraget om “Rum til leg” fortæller arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre om hvordan I kan skabe plads til mere bevægelse i dagtilbuddet.

Skolens rum i bevægelse

I foredraget om “Skolens rum i bevægelse”
fortæller arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre
om hvordan I kan skabe forandringer i skolers
fysiske rammer med henblik på at skabe
bedre rum til bevægelse.

Lysets arkitektur

I foredraget om “Lysets arkitektur” fortæller
arkitekten Stinne Vestergaard Bjerre om
hvordan lyset og arkitekturen går hånd i hånd.