Shelter

På mange skoler er gangen et sted til gruppearbejde. Nogle steder findes der klapborde, andre steder sidder børnene på gulvet og arbejder. Ved at skabe et rum i rummet som faste installationer skabes pladser, der er skærmet mod gangens flow af forbipasserende. Rummet har kunstlys, og én eller flere sider kan fungere som smartboard. Farvevalget, i grøn og orange, er med til at skabe liv, særligt på gange uden dagslys. Den roligere blå kan understøtte ro og fordybelse eksempelvis på en gang, hvor lysforholdene er bedre. Gentagelsen af flere rum ned ad gangen er med til at skabe rytme.
  • ”Lidt kedelig og ikke så meget plads til at lave lektier på”
  • ”Mange mennesker”
  • ”Kedeligt sted hvor man går”
  • ”Jeg kan lide at arbejde der”
  • ”Der er meget larm”
  • ”Rodet og for lidt borde”
  • ”Larmende og kedelig virkelig lange gange”
Elevperspektiver fra en 7. klasse om oplevelsen af deres gang