DNA

Bordet er blevet til ud fra et ønske om at bryde de traditionelle rektangulære linjer og skabe bevægelse og overraskelse i indretningen, frigive plads fra den faste arbejdsplads til f.eks. projektzoner og kreative miljøer. Bordet er tænkt til arbejde i kortere perioder, hurtig kommunikation og spontane møder.

Den cirkulære form er i sit udgangspunkt optimal i forhold til rækkevidde og benplads. Tanken er, at bordet altid indgår som en del af en samlet opstilling. Det har været et ønske at optimere pladsen, så bordet fylder mindst muligt. Den organiske form tager imod og favner brugeren.

Kombinationen af konvekse og konkave cirkelbuer virker på en gang indadvendt og beskyttende, og samtidig udadvendt. Den opfordrer derved til samtale på kryds og tværs og til spontane møder.