Den historiske trappe

Med reference til Lene Tanggårds begreb ”læringsglemsel” eller usynlig læring, er det tanken at den historiske trappe over tid skaber et overblik over perioderne i vores fælles historie. Med en enkel grafik vækkes nysgerrighed og videbegær hos børn og voksne. Tegninger er gode til at hjælpe hukommelsen på vej ved at koble en periode med et bestemt billede. Samtidig kan tegningerne sætte gang i fantasi og historiefortælling også hos børn, der endnu ikke kan læse. Årstallene kan være en vej til at dykke videre end i en historisk periode. Måske møder børnene trappen hver dag i mange år, så der helt naturligt sniger sig et overblik ind.

“Vores antagelse er, at læring sker bedst, når man ikke er opmærksom på, at man lærer, men hvor man koncentrerer sig om genstanden for læring”

“Til forsvar for en uren pædagogik” Lene Tanggaard/Svend Brinkmann, artikel fra 2008. / Lene Tanggaards “Læringsglemsel” s. 81 Copyright: Forfatteren og Klim 2018