MøbelDesign

Møblerne tegnes til brugene og stedet, ud fra en given problemstilling eller et iagttaget behov. Idéerne udspringer via leg med former og mønstre, typisk med naturen som inspirationskilde. Multifunktionelle møbler og bæredygtigt design er blandt interessefelterne. Et designeksempel kunne være Studiekuben, der bygger på samtaler med de studerende samt analyser af de faktiske behov og ønsker for bedre læseforhold på AU. Den er efterfølgende solgt til flere universiteter i ind og udland.

Studiekuben

Den ergonomiske læseboks 

Visa Versa

Den multifunktionelle stol

DNA

Bord til nye arbejdsmønstre, cirkelbuer der åbner for
samtale og bevægelse

Chairing

Den fleksible barstol

Lily Cube

Lyset som stemningsskabende element

Shelter

Fordybelse i en  gangzone 

Den historiske trappe

Spor i vores fælles historie

Historiske tidslinjer

Verdens- og Danmarkshistorien i et grafisk overblik