Møbeldesign

Møblerne tegnes til brugene og stedet, ud fra en given problemstilling eller et iagttaget behov. Idéerne udspringer via leg med former og mønstre, typisk med naturen som inspirationskilde.  Multifunktionelle møbler og bæredygtig design er blandt interessefelterne. Et designeksempel kunne være Studiekuben, der bygger på samtaler med de studerende samt analyser af de faktiske behov og ønsker for bedre læseforhold på AU. Den er efterfølgende solgt til flere universiteter i ind og udland.

Studiekuben

Studiekuben en ergonomisk læseboks til fordybelse

Hvila

Hvila den multifunktionlle stol

Icefern

Icefern er en rumskabende lydabsorbent.

Køkkenstolen

Køkkenstolen er en fleksibel barstol.

Lampedesign

Et design der arbejder med lyset som stemningsskabende element.

Shelter

Møbel designet til fordybelse i en  gangzone på en skole