Uderum på skoler

Uderummet forandres efter samme princip om enkle greb, som inderummet. Der arbejdes ud fra
kategorier som faglig/formel bevægelse, spontan bevægelse, højere puls og lavere puls. Det handler om
at skabe stedspecifikke løsninger, med øje for detaljen og blik for helheden. Det er et projektvilkår, at
økonomien til realisering er begrænset.

Det har været meget berigende at samarbejde om projektet ”Bevægelse og Rumlighed” Hver skole har fået udarbejdet en brugbar skitse som ligger inden for et realistisk økonomisk råderum, hvilket var det klare mål med at sætte processen i gang

Lea Kølby, projektansvarlig

SundSkole 2020, Aabenraa Kommune