Uderum på skoler

Med udgangspunkt i skolens eksisterende uderum, skabes løsninger der åbner for leg og bevægelse. Det enkelt forslag der skabes i samspil med skolens ledelse, lærere, pædagoger og elever. De nye miljøer er tænkt i forhold til børnenes alder og åbner for flere måder at bruge uderummet på både i timerne og i frikvarteret.

 

”Vi har haft et fint og konstruktivt forløb, hvor vi har haft mulighed for at fortælle om de tanker og ønsker vi har til forskellige områder på skolen. Det gav en række gode samtaler med forskelligt personale, lærere såvel som pædagoger. Senere præsenterede Arkitekt Stinne V Bjerre forslag til nyindretning og forandringer for at fremme yderligere bevægelse i børnenes skoledag. Der er mange helt konkrete og relativt enkle forslag, som kan iværksætte step by step. Netop det forhold er værd at fremhæve i en virkelig, hvor den økonomiske ramme er sparsom og forbundet med prioriteringer.”

Anders Højberg Johansen

Indskolingsleder, Harte Skole, Kolding