Inderum på skoler

”Bevægelse og Rumlighed” skitserer forandringerne i skolers fysiske ramme med henblik
på at skabe bedre rum til bevægelse. Begrebet bevægelse ses som en bred vifte af aktiviteter og miljøer,
der favner spændet mellem fire grundbegreber, faglig/formel og spontan bevægelse, højere og lavere
puls.

Tanken er at give skolerne en stedspecifik helhedsplan, hvorefter skolerne kan forandre de fysiske
rammer i takt med økonomi og ressourcer. Nærhed, rumlighed, sanselighed og alsidighed er vigtige
begreber i processen.

Forløbet med Bevægelse og Rumlighed har været givende og inspirerende, og hjulpet os til at tænke det anderledes mulige i forhold til at udnytte små rum og kroge eller tænke andre funktioner ind i arealer der i dag bruges til ”transport” eller forbindelse korridorer på skolen.

Anders Munthe

Skoleleder, Engdalskolen