Skoler

”Skolens rum i bevægelse” skaber en bred vifte af bevægelsesmiljøer i de eksisterende rammer. Med stedspecifikke løsninger, gentænkes de uudnyttede gange, gennemgangsrum, trapper og uderum. I samspil fx med skolens ledelse, lærere, pædagoger og elever skabes nye miljøer, der kan inspirere fagligt, give plads til bevægelse med høj puls, og til stille fordybelse. Oplægget giver konkrete eksempler på hvordan skolen med få midler og enkle greb, kan skabe nye brugbare læringsrum.

”Vi har fået mange nye ideer til nye bevægelsesmuligheder, men også muligheder fordybelse og bedre arbejdsrum for eleverne samtidig med at farver og læring var tænkt kreativt ind således at aulaer og gange blev til mere spændende læringsrum. Der er kommet rigtig mange gode og brugbare idéer frem og det har været rigtig godt at have en med en anden faglighed til at kigge på skolen fra nye vinkler”

Finn Fallesen

Skoleleder, Munkevængets Skole, Kolding