Dagtilbud

”Rum til leg” 0-6 årige tager afsæt i praksisnær viden. Konkrete erfaringer
og iagttagelser danner afsæt for at skabe forandringer i det fysiske rum.
Forandringer der også kan understøtte nye arbejdsgange og vaner. Der
arbejdes eksempelvis med oplevelsen af lys, lyd, farver, materialer og stoflighed.