LæringsMiljø

”Skolens Rum i Bevægelse” rummer alsidige og  bæredygtige læringsmiljøer, hvor børn og voksne kan trives. Med mindst muligt greb skabes størst mulig forandring i tråd med skolens hverdag. Brugerinddragelsen rummer faglærere, pædagoger og skoleleder ligesom børnene på workshops byder ind med idéer til deres skole. Med samme holistiske syn på de fysiske rammer skabes forandring i børnehøjde for 0-6 års område i bl.a. dagtilbud. Afsættet er den nyeste teorier om nutidens børns legebetingelser. DesignLeg har også erfaring med læringsmiljøer på universitet med direkte dialog med studerende og indretning af studiemiljøer.

Skolen i levende billeder

Inspirationsfilm på 3 min. Filmen viser hvordan enkle forandringer kan skabe mere bevægelse og variation i skolen.

Skoler

“Skolens Rum i Bevægelse” skaber forandringerne i skolens inde og uderum. Baggrund er bl.a. designguiden ”Bevægelsesglæde”.

Dagtilbud

“Rum til Leg” tager udgangspunkt i praksisnær viden skabes mere plads til bevægelse og leg for børn 0-6 år.

Universiteter

Forbedring af studiemiljøer på videregående uddannelser, afsættet er Aarhus Universitet og mødet med studiegrupper, ansatte og ledelse.