Læringsmiljøer

DesignLeg skaber bæredygtige læringsmiljøer, hvor børn og voksne kan trives. ”Bevægelse og Rumlighed” skaber forandringer i skolens inde og uderum relateret til bevægelse og folkeskolereformen. Med mindst muligt greb skabes størst mulig forandring i tråd med skolens hverdag. Brugerinddragelsen rummer faglærere, pædagoger og skoleleder ligesom børnene på workshops byder ind med idéer til deres skole.  ”Krop, Bevægelse og Rumlighed” har samme holistiske syn på de fysiske rammer og skaber forandring i børnehøjde for dagtilbud. Afsættet er den nyeste teorier om nutidens børns legebetingelser. DesignLeg har også erfaring med læringsmiljøer på universitet med direkte dialog med studerende og indretning af studiemiljøer.

Dagtilbud

”Krop, Bevægelse og Rumlighed” skaber mere plads til bevægelse for børnene i dagtilbuddet.

Skoler

 ”Bevægelse og Rumlighed” skaber forandringer i skolens inde og uderum relateret til bevægelse og folkeskolereformen.

Universiteter

Arbejdsfeltet på Aarhus Universitet var forbedring af studiemiljøer og faglig rådgivning om indretning