Læringsmiljøer

DesignLeg skaber bæredygtige læringsmiljøer, hvor børn og voksne kan trives. ”Skolens Rum i Bevægelse” skaber forandringer i skolens inde og uderum relateret til bevægelse og folkeskolereformen. Med mindst muligt greb skabes størst mulig forandring i tråd med skolens hverdag. Brugerinddragelsen rummer faglærere, pædagoger og skoleleder ligesom børnene på workshops byder ind med idéer til deres skole. Med samme holistiske syn på de fysiske rammer skabes forandring i børnehøjde for 0-6 års område i bl.a. dagtilbud. Afsættet er den nyeste teorier om nutidens børns legebetingelser. DesignLeg har også erfaring med læringsmiljøer på universitet med direkte dialog med studerende og indretning af studiemiljøer.

Dagtilbud

”Rum til leg” skaber mere plads til bevægelse for børnene i dagtilbuddet.

Skoler

 ”Skolens rum i bevægelse” skaber forandringer i skolens inde og uderum relateret til bevægelse og folkeskolereformen.

Universiteter

Arbejdsfeltet på Aarhus Universitet var forbedring af studiemiljøer og faglig rådgivning om indretning