Workshop med designstuderende

“Dage med lys” på den Skandinaviske Designhøjskole.

Med afsæt i dagslyset som katalysator for kunstlyset, studeres begreber som lys/skygge og dagslysets evne til at forme og forandre den rumlige oplevelse over tid. Vi vil se på, hvordan vi ved at studere dagslys, fx i samspil med naturen, kan finde inspiration til arbejdet med kunstlyset. Begreber som gentagelse, rytme, symmetri/asymmetri, lys/skygge og forenkling introduceres.

Formålet  er at give eleverne viden om og indblik i dagslysets karakter, som afsæt for at arbejde med kunstlyset. Lyskildens funktion og design bliver til i en vekselvirkning mellem studier af lysets karakter og afprøvning.