Workshop på VIA University College, Aarhus

Studerende sætter “Skoles Rum i Bevægelse”

Workshoppen sætter fokus på de rammer og hverdagselementer vi kender fra skolen. De studerende på VIA tager dygtigt udgangspunkt i den praktiske virkelighed de på sigt skal virke i. De har en intuitiv god fornemmelse for børns forskellige udgangspunkt og skaber opfindsomme løsninger, der sætter faglighed, bevægelse og fællesskab i spil.

“Multifirkanten” er et eksempel på et studieprodukt fra workshoppen, der kan være med til at rykke eleverne tættere sammen fysisk og socialt. Produktet henvender sig til en bred målgruppe af børn, i det man kan udvide sværhedsgraden og antallet af tal uendeligt. Ved at opdele og konkurrere i grupper kan der deltage op til 20 børn i tallegen, hvor kroppen både kan blive brugt som subjekt og objekt.