Rum til leg – en legende workshop

Erfaringer fra hverdagen – opsamling af praksisnær viden.

Deltagernes konkrete erfaringer med og iagttagelser af børnene, danner afsæt for at skabe forandringer i det fysiske rum. Forandringer der også kan understøtte nye arbejdsgange og vaner. Der arbejdes eksempelvis med oplevelsen af lys, lyd, farver, materialer og stoflighed. Workshoppen er en kombination af individuel fordybelse og samspil i mindre grupper.

På Workshoppen ”Rum til leg” på VIA, UC 6 april 2019 deltog 51 primært pædagoger, pædagogiske ledere og pædagogmedhjælper. De mange konkrete erfaringer og iagttagelser hentet fra praksis gør materialet oplagt, som afsæt for forandring af dagtilbuddets rammer.

 

”Rum til Leg” indgik som workshop på Idrætskonference for VIA UC og DIF’s certificerede Idrætsinstitutioner og Idrætsdagpleje 0-6 år.

Konferencen var en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske oplæg i plenum og mindre workshops.