Arkitekt maa.

Stinne Vestergaard Bjerre er arkitekten bag Designleg. Hun arbejder bl.a. med forandring af rammerne for børn i skolen, og er optaget af de nyeste teorier om nutidens børns legebetingelser. I samspil med den enkelte skole eller dagtilbud, omsættes viden og inspiration til konkret praksis med nye lege- og læringsmiljøer. Miljøer, der er tænkt ind i en ofte begrænset økonomi, og har et bæredygtigt perspektiv, fordi udgangspunktet er forandring i de eksisterende rammer.

Det har været meget berigende at samarbejde om projektet ”Bevægelse og Rumlighed” Hver skole har fået udarbejdet en brugbar skitse som ligger inden for et realistisk økonomisk råderum, hvilket var det klare mål med at sætte processen i gang

Lea Kølby, projektansvarlig

SundSkole 2020, Aabenraa Kommune