ArkitektMaa

Stinne V. Bjerre
mail@designleg.dk
Mobil: 20 44 66 85

Stinne Vestergaard Bjerre er arkitekten bag Designleg. Hun arbejder bl.a. med forandring
af rammerne for børn i skolen, og er optaget af de nyeste teorier om nutidens børns legebetingelser. I samspil med den enkelte skole eller dagtilbud, omsættes viden og inspiration til
konkret praksis med nye lege- og læringsmiljøer. Miljøer, der er tænkt ind i en ofte begrænset
økonomi, og har et bæredygtigt perspektiv, fordi udgangspunktet er forandring i de
eksisterende rammer.

Uderummet skabes altid med afsæt i stedet og landskabet. Det kan være legemiljøer, der
kombineres med landart, træningspas i en lysning i skoven, eller en åben invitation så alle
aldersgrupper kan mødes på tværs. De alsidige miljøer skabes med blik for årstidernes og
ikke mindst lysets skiften. Naturen bringer vores sanser i spil. Det lille barn kan opleve en
skov af sommerfuglebuske og et virvar af dufte. Det kræver mod og nysgerrighed at kravle
gennem en mørk tunnel, og uderummet er der plads til råbe højt, når børnene suser ned af
en bakke i børnehaven.

“Det har været et meget berigende at samarbejde. Hver skole har fået udarbejdet en brugbar skitse som ligger inden for et realistisk økonomisk råderum, hvilket var det klare mål med at sætte processen i gang”

Lea Kølby

SundSkole 2020, Aabenraa Kommune