DesignLeg

DesignLeg udvikler læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og på universiteter. Med udgangspunkt i de eksisterende rammer skabes nye inspirerende alsidige miljøer, inde og ude. Gennem workshop og løbende dialog inddrages brugerne i designprocessen, som afsæt for idékatalog og helhedsplan. DesignLeg udvikler også møbeldesign, med særlig indsigt i multifunktionelle møbler.

LæringsMiljø

Nye lege- og læringsmiljøer for de mindste i dagtilbuddet, børn i skolen og studerende og undervisere på de videregående uddannelser.

MøbelDesign

Møbler fra DesignLeg udvikles med blik for detaljen og øje for den sammenhængen.

BrugerInddragelse

Brugerdreven innovation, børn, studerende og fagpersoner inddrages i designprocessen.

ArkitektMaa.

Stinne Vestergaard Bjerre er
uddannet arkitekt med indsigt i læringsmiljøer og designprocesser.