DesignLeg

DesignLeg udvikler læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og på universiteter. Med udgangspunkt i de eksisterende rammer skaber vi sammen nye og inspirerende miljøer med plads til fordybelse og bevægelse, inde og ude. Gennem workshop og løbende dialog inddrages brugerne i designprocessen, som afsæt for idékatalog og helhedsplan.

DesignLeg udvikler også møbeldesign med særlig fokus i multifunktionelle møbler.

Læringsmiljøer

Læringsmiljøer tegnes som stedspecifikke løsninger, der skaber nye lege- og læringsmiljøer for mindste i dagtilbud, i folkeskolen og på de videregående uddannelser.

MøbelDesign

Møbler fra DesignLeg udvikles med
blik for detaljen og øje for den sammenhæng de indgår i.

Workshop og foredrag

Få en professionel arkitekt ud og
holde oplæg eller workshop på din skole eller i din virksomhed.

Arkitekt maa.

Stinne Vestergaard Bjerre er
uddannet arkitekt med indsigt i læringsmiljøer og designprocesser.