DesignLeg

DesignLeg udvikler læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og på universiteter. Med udgangspunkt i de eksisterende rammer skabes nye inspirerende alsidige miljøer, inde og ude. Gennem workshop og løbende dialog inddrages brugerne i designprocessen, som afsæt for idékatalog og helhedsplan. DesignLeg udvikler også møbeldesign, med særlig indsigt i multifunktionelle møbler.

LæringsMiljø

Nye lege- og læringsmiljøer for de mindste i dagtilbuddet, børn i skolen og studerende og undervisere på de videregående uddannelser.

MøbelDesign

Møbler fra DesignLeg udvikles med blik for detaljen og øje for  sammenhængen.

BrugerInddragelse

Brugerdreven innovation, børn, studerende og fagpersoner inddrages i designprocessen.

ArkitektMaa.

Stinne Vestergaard Bjerre er
uddannet arkitekt med indsigt i læringsmiljøer og designprocesser.